Privacyverklaring

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11 mei 2018.

Awesomebookloverblog vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en vindt het dus ook dat het onze verantwoordelijkheid is om uw privacy te beschermen. Daarom kunt u op deze pagina vinden welke gegevens we verzamelen indien u gebruik maakt van onze website en waarom we deze gegevens verzamelen.

Deze privacyverklaring is van enkel toepassing op de diensten van Awesomebookloverblog. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat Awesomebookloverblog niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dat u akkoord gaat met onze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://awesomebookloverblog.wordpress.com/
awesomebookloverblog@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Awesomebookloverblog verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via awesomebookloverblog@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Awesomebookloverblog verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om de nieuwsbrief bij het verschijnen van een nieuwe blogpost te kunnen verzenden
– Om contact te kunnen opnemen bij winacties en vragen
– Om te kunnen antwoorden op reacties op een blogpost

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Awesomebookloverblog bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

– Naam en e-mailadres (nieuwsbrief): De naam en e-mailadres worden bewaard zolang je bent ingeschreven op de nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.
– Naam, e-mailadres en adresgegevens (winacties): Bij winacties wordt van de winnaars gevraagd om de voor- en achternaam, adresgegevens en e-mailadres te verstrekken. Deze gegevens zijn dienen uitsluitend om de winnaar zijn/haar prijs te bezorgen en worden verwijderd na het opsturen van de prijs.
– Naam, e-mailadres en IP-adres (reacties op de blogposten): Bij het plaatsen van een reactie op een blogpost wordt gevraagd om de naam en e-mailadres in te vullen. Ook wordt daarbij het IP-adres vastgelegd. Deze reacties en daarmee ook de persoonsgegevens blijven bewaard zolang de blogpost online staat. Deze gegevens worden niet gebruikt door Awesomebookloverblog en ook niet verstrekt aan derden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Awesomebookloverblog verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij winacties in samenwerking met uitgeverijen is het mogelijk dat de naam en adresgegevens aan de uitgeverij van het betreffende boek worden verstrekt, zodat de uitgeverij het boek naar de winnaar kan opsturen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Awesomebookloverblog gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan Awesomebookloverblog hebben wij u over deze cookies geïnformeerd. Ook hebben we bij uw eerste bezoek aan Awesomebookloverblog uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Awesomebookloverblog en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar awesomebookloverblog@gmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Awesomebookloverblog neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle gegevens zijn enkel zichtbaar voor de beheerders van Awesomebookloverblog en worden opgeslagen op de server van Awesomebookloverblog of die van een derde partij. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via awesomebookloverblog@gmail.com

Indien u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding deze privacyverklaring, neem dan contact op via awesomebookloverblog@gmail.com

Advertenties